Voor werkgevers en beroepsgroepen

Digi-Taalhuis

Herkennen en doorverwijzen

In deze workshop staat het herkennen van laaggeletterdheid, bespreekbaar maken en doorverwijzen centraal. Er zijn verschillende varianten van deze training

Meer informatie

Scholing laaggeletterd personeel

De invloed van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid op werken is groot en wordt met de digitalisering alleen maar groter. Tijd om jouw personeel scholing aan te bieden!

Meer informatie

Duidelijke taal

Deze training biedt jou en je medewerkers handvatten om in duidelijke taal te spreken en schrijven. Hoe schrijf je nou goede korte zinnen? En hoe buig je moeilijke woorden om tot goed te begrijpen woorden?

Stuur ons een mail en we maken aanbod op maat

Basisvaardigheden, waar begin ik?

Heb je klanten of medewerkers die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden? En vraag je je af wat je daar als werkgever aan zou kunnen doen? Bekijk de antwoorden, tips, materialen en inspiratie van allerlei organisaties uit het werkveld. 

Bekijk de tips van andere organisaties en werkgevers

Informeer naar de mogelijkheden!