DigiTaalhuis Altena

Wat is het?
DigiTaalhuis Altena is de plek in Altena waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met basisvaardigheden. Iedereen kan hier terecht om beter te leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en omgaan met de computer en internet. Je kunt er informatie krijgen over een passende taal of digitale cursus en het aanbod van trainingen in de buurt. 

Voor wie is het?
Voor iedereen die aan de slag wilt met basisvaardigheden (deelnemers én vrijwilligers).  

Waarom is het?
Het is niet vanzelfsprekend om goed te kunnen lezen en schrijven. In Nederland is 1 op de 9 mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en het verwerven van je plekje in onze maatschappij. In de gemeente Altena ligt het aantal laaggeletterden tussen de 13% en 16%. Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven en Medelanders die Nederlands als tweede taal leren.  

Wanneer én Waar is het?
Op elke bibliotheekvestiging kun je begeleiding krijgen. Dit is afhankelijk waar je vandaan komt. Je bent van harte welkom gedurende de openingstijden van de bibliotheek bij een van onze taalvrijwilligers. De begeleiding is gratis!