Muziekwijzer Altena

Muziekwijzer Altena

‘Muziek in alle klassen’. Die droom formuleerde gemeente Altena in 2019 in haar cultuurvisie. Er is sindsdien gewerkt aan het opzetten van een muziekprogramma; Muziekwijzer Altena met als doel om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met muziek. De Bibliotheek CultuurPuntAltena coördineert Muziekwijzer Altena. Veel scholen werkten op eerder moment al mee aan een onderzoek over muziekonderwijs of zaten in de klankbordgroep bij het vormen van de plannen. Graag brengen wij je via deze website op de hoogte.

Muziekonderwijs op scholen

Muziekwijzer Altena is een programma dat als doel heeft dat de leerlingen van alle klassen in Altena muziekles krijgen. Met Muziekwijzer Altena willen we de scholen stimuleren om zich hiervoor in te zetten. Dit kan door muziekles een vaste plek op het rooster te geven en te zorgen voor een kwalitatieve invulling door te werken met een lesmethode muziek. Wanneer de school die muzikale basis verzorgd, kan dit programma worden verdiept door bijvoorbeeld samen te werken met muziekprofessionals. Het programma is dus geen vervanging, maar biedt juist een meerwaarde ten opzichte van de lessen die al door de eigen groepsleerkracht worden verzorgd. Wanneer de school zelf ideeën heeft om een samenwerking aan te gaan met een muzikale samenwerkingspartner kan de school daar een vast bedrag voor ontvangen. De school maakt dan gebruik van de variant om een programma op maat te kunnen realiseren. Het plan wordt altijd vooraf besproken met de Cultuurcoaches. Scholen die nog geen samenwerking hebben met een muziekexpert, kunnen kiezen voor een verdiepend lesprogramma vanuit ons muziekmenu. Dit is samengesteld in samenwerking met diverse muziekprofessionals om zo een gevarieerd aanbod te kunnen bieden.

Hoe kan jouw school meedoen?

We starten nu met het inventariseren welke stap de school op gebied van muziekonderwijs wil maken volgend schooljaar. Dit doen we door de scholen die interesse hebben een beknopt muziekplan te laten opstellen. Dit plan helpt om te bepalen welke stap het best past. Zo vormt de school eerst een visie op muziekonderwijs en maakt inzichtelijk hoe zij hier nu aan werken. Werken leerkrachten met een vaste muziekmethode en is er structureel lestijd voor muziek in het rooster gereserveerd? Door zicht te hebben op de huidige manier  van werken kan beter worden bepaald hoe het muziekonderwijs kan worden versterkt.

Wat verwachten wij van deelnemende scholen?

Om te kunnen toetsen welk effect wordt bereikt met het programma verwachten wij van de deelnemende scholen dat zij meewerken aan evaluaties en een tweejaarlijks onderzoek.

Het Muziekakkoord

Op dinsdag 28 juni ondertekende we het Muziekakkoord! Met de ondertekening van dit akkoord laten we zien hoe de verschillende partijen samenwerken en zich inzetten voor structureel muziekonderwijs op alle scholen in de gemeente Altena. Een bijzonder moment! Tijdens deze feestelijke ochtend hebben we ook ons gemeentelijke muziekprogramma ‘De Muziekwijzer Altena’ dat komend schooljaar van start gaat, gepresenteerd. Deelnemende scholen kunnen kiezen uit:

  • Muziek op Maat, hierbij kiezen scholen zelf welke muziekaanbieder les komt geven op hun school. Deze optie is vooral interessant voor scholen die al een koppeling hebben met een muziekaanbieder of muziekvereniging.
  • Muziekmenu, vanuit dit menu kunnen scholen kiezen uit verschillende muziekaanbieders. Deze muziekaanbieders hebben een les onwikkeld en deze les is getest tijdens een pilotjaar.      

Ben je benieuwd naar de inhoud van het Muziekmenu of wil je beeldmateriaal terugzien van de ondertekening van het Muziekakkoord? Volg ons dan op Facebook!

Bekijk het fotoverslag van deze feestelijke dag

Bekijk het aanbod van Muziekwijzer Altena

Informatie voor muziekprofessionals

Let op:

Het lesprogramma dient voor alle scholen in Altena beschikbaar en geschikt te zijn. (Scholen kiezen zelf van welk programma zij gebruik maken). Muziekverenigingen hebben soms vanwege de lokale binding voorkeur een lesprogramma enkel op de school van de eigen kern uit te voeren. Indien dit het geval is raden wij muziekverenigingen aan dit per mail bij ons aan te geven. Bij voldoende interesse vanuit verenigingen willen wij een gezamenlijk overkoepelend project ontwikkelen waarin muziekverenigingen een eigen accent kunnen leggen. Dit om te voorkomen dat muziekverenigingen voor één enkele school een volledig lesvoorstel uitwerken. 

 

Muziekles volgen?

In de gemeente Altena zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Meer over Muziekwijzer Altena?