Muziekwijzer Altena

Muziekwijzer Altena

De gemeente Altena hecht grote waarde aan haar cultuurbeleid; cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder. Daarom kiest gemeente Altena ervoor om muziek op school intensief te stimuleren en faciliteren met het programma Muziekwijzer Altena. Het doel is zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. De Bibliotheek CultuurPuntAltena coördineert Muziekwijzer Altena.

Muziekonderwijs op scholen

Met Muziekwijzer Altena versterken wij de muziekeducatie in het basisonderwijs. Dit betekent dat het programma niet de reguliere muzieklessen in de klas vervangt, maar juist een meerwaarde biedt ten opzichte van de lessen die al door de eigen groepsleerkracht worden verzorgd. De expertise van (lokale) muziekprofessionals wordt ingezet om de lesprogramma’s te ontwikkelen en uitvoeren. Omdat scholen allemaal verschillen is er binnen Muziekwijzer Altena keuze uit verdiepende lesprogramma’s of een programma op maat.

Muziekwijzer Altena richt zich op alle leerlingen van het basisonderwijs. Om het niveau en de inhoud van het lesprogramma goed af te stemmen is een doorgaande leerlijn uitgewerkt. De leerlijn is bewust kernachtig verwoord zodat aan de muziekprofessionals ruimte wordt geboden voor een diverse invulling van de lesinhoud. Maar lesprogramma’s dienen wel aantoonbaar aan te sluiten op de doorgaande leerlijn.De lessen worden jaarlijks zowel met de muziekprofessional als met de scholen geëvalueerd. Het Competentiemodel vormt hiervoor het uitgangspunt. Op basis van de evaluaties beslissen wij welke lessen eventueel een tweede schooljaar worden opgenomen in het programma. Op deze manier wordt vernieuwing en diversiteit in het programma bewaakt. 

Informatie voor muziekprofessionals

Het programma van MuziekWijzer is vernieuwd, daarom zijn de muziekprofessionals die nu een voorstel indienen medepioniers. Om toch een zo compleet mogelijk beeld te geven wat je kunt verwachten geven we hieronder meer informatie.

Let op:

Het lesprogramma dient voor alle scholen in Altena beschikbaar en geschikt te zijn. (Scholen kiezen zelf van welk programma zij gebruik maken). Muziekverenigingen hebben soms vanwege de lokale binding voorkeur een lesprogramma enkel op de school van de eigen kern uit te voeren. Indien dit het geval is raden wij muziekverenigingen aan dit per mail bij ons aan te geven. Bij voldoende interesse vanuit verenigingen willen wij een gezamenlijk overkoepelend project ontwikkelen waarin muziekverenigingen een eigen accent kunnen leggen. Dit om te voorkomen dat muziekverenigingen voor één enkele school een volledig lesvoorstel uitwerken. 

Voor basisscholen

Muziek bij jou op school?

Voor de ontwikkeling van Muziekwijzer Altena is onderzocht hoe scholen nu invulling geven aan muziekonderwijs. We weten dat dit per school sterk verschilt. Daarom is binnen Muziekwijzer Altena voor scholen een keuzemogelijkheid. Om te bepalen welk programma het best past, vormt de school eerst een visie op muziekonderwijs en maakt inzichtelijk hoe zij hier nu aan werken. Werken leerkrachten met een vaste muziekmethode en is er structureel lestijd voor muziek in het rooster gereserveerd? Door zicht te hebben op de huidige manier van werken kan beter worden bepaald hoe het muziekonderwijs kan worden versterkt.

Door middel van een keuzemenu spelen we in op de verschillende behoeften. Scholen krijgen per combinatiegroep de keuze voor minstens twee projecten, daarnaast hebben scholen ook de vrijheid om te kiezen voor een budget voor een eigen programma op maat of om de al aanwezige vakdocent deels te bekostigen.

Het schooljaar 2021-2022 zal in het teken staan van de pilot. De programma’s zullen in het eerste deel van het jaar ontwikkeld worden en deels uitgevoerd. De scholen die in de klankbordgroep muziekonderwijs zitten, worden hiervoor benaderd. Zit jouw school niet in de klankbordgroep maar willen jullie wel graag meedoen met de pilot? Neem dan contact met ons op. 

Muziekles volgen?

In de gemeente Altena zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Meer over Muziekwijzer Altena?