Erfgoededucatie

Koester het verleden

Sporen uit ons verleden vormen ons erfgoed. Erfgoededucatie is kennis en vaardigheden op doen aan de hand van die sporen en daaruit ontwikkelen de leerlingen inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn.Voor elke groep in het basisonderwijs bieden wij een erfgoedproject aan. 

Overgisteren

Er is een koffer gevonden. De leerkracht vond hem gewoon op straat en hij staat nu in de klas. Van wie zou de koffer zijn? De kinderen maken de koffer open en vinden allerlei bekende en onbekende voorwerpen. Oude voorwerpen, zoals een tol, klompjes en een zakje muntjes. Maar ook gereedschap, bijvoorbeeld een duimstok, witte stoffen handschoentjes, een vergrootglas en een folder van het Visserijmuseum.

Er is maar één conclusie mogelijk: dit is de koffer van een museummedewerker! Tijd voor een bezoekje aan het museum. In het Visserijmuseum krijgen de leerlingen een rondleiding, leren ze over het museum en komen ze natuurlijk alles te weten over de koffer.

Dit programma is geschikt voor groep 1&2 en kost  €1,50- per leerling

Op reis door Altena

In dit project komen historische figuren en locaties uit de regio Altena tot leven. Het is een ontdekkingsreis door de eigen omgeving van de leerling. Waar woon ik? Wat was hier vroeger? Waarom heet mijn straat zo? Welke verhalen hebben zicht hier afgespeeld?

De leerling leert op speelse wijze de waarde van het bewaren van erfgoed kennen. Het lespakket bestaat uit voorbereidende lessen, een theaterworkshop door een theaterdocent en een theater-toolkit om ook na het bezoek van de theaterdocent met de klas aan de slag te kunnen.

Dit programma is geschikt voor groep 3&4 en kost € 75,- per klas.
 

 

Jet & Jan

Dit project voor leerlingen van groep 5 is opgebouwd rond het voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen kennis met thema's als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910.

In het museum gaan de leerlingen aan de slag met oude voorwerpen, die in het voorleesverhaal aan de orde komen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf koffie malen, op een leitje schrijven en sokken stoppen. Na deze museumles wordt het verhaal op school vervolgd, zodat het project een afgerond geheel vormt.

Dit project kost €1,50- per leerling en kan worden afgenomen bij het BiesboschMuseumEiland of het Visserijmuseum.

De middeleeuwse stad

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.Tijdens het project brengen de leerlingen een bezoek aan de het Stadgidsengilde Woudrichem waar zij een rondleiding krijgen.

Dit programma is geschikt voor groep 6 en kost €1,50- per leerling.

Open monumenten klassendag

Elk jaar in het tweede weekend van september is het Open Monumentendag. Voor scholen wordt er voorgaand aan het weekend een Open Monumenten Klassendag aangeboden voor groep 5/6 en 7/8.

In gemeente Altena is het mogelijk voor groep 5/6 om op bezoek te gaan bij een lokale molen of kasteel Dussen. Groep 7/8 kan deze dag een programma volgen bij Stadsgidsen Woudrichem of bij Fort Giessen. In 2021 zal Open Monumenten Klassendag plaatsvinden op 9 & 10 september.

Dit project is gratis.

Altena in oorlogstijd (groep 7&8)

Langs de linie

Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch zijn er sporen terug te vinden in het landschap in Altena, zoals betonnen groepsschuilplaatsen en luisterposten. In dit programma maakt de klas kennis met het verhaal Jacob Haarsma, een soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef op Fort Giessen.

De klas kan onder begeleiding van een gids een bezoek brengen aan het educatiepark van Fort Giessen.

Wat is het je waard?

In oorlogstijd kan een keuze grote gevolgen hebben. Het afwegen van dilemma’s staat centraal in het project. In dit lesmateriaal worden lokale historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog dichtbij gehaald. De leerlingen onderzoeken de keuzes die mensen maakten tijdens de oorlog en stellen zich voor hoe zij gehandeld zouden hebben in die tijd. Daarnaast bespreken zij hoe we daar nu naar kijken. Wie zo’n keuze moet maken, spreekt zich uit over wat hij of zij belangrijk vindt; welke waarde het zwaarst telt.

  • Meer over erfgoededucatie?