Toezichthoudend Bestuur

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een Toezichthoudend Bestuur.
Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Sjaak Groeneveld, voorzitter
  • Mevrouw Carolien van Gammeren, secretaris
  • Mevrouw Annemieke Bok, lid
  • Mevrouw Mirjam Noorduijn, lid
  • Mevrouw Steffanie van der Maas, lid

De auditcommissie wordt gevormd door Sjaak Groeneveld, Steffanie
van der Maas en Mirjam Noorduijn.

Klik hier voor het profiel Toezichthoudend Bestuur. 

Het bestuur werkt overeenkomstig de principes van de Code Cultural Governance.
Klik hier voor de Code Cultural Governance.

Klik hier voor het Verslag van het Toezichthoudend Bestuur over 2018.