Toezichthoudend Bestuur

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een Toezichthoudend Bestuur.
Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Sjaak Groeneveld, voorzitter
  • Mevrouw Carolien van Gammeren, secretaris
  • Mevrouw Annemieke Bok, lid
  • Mevrouw Mirjam Noorduijn, lid
  • Mevrouw Steffanie van der Maas, lid

De auditcommissie wordt gevormd door Sjaak Groeneveld, Steffanie
van der Maas en Mirjam Noorduijn.

Klik hier voor het profiel Toezichthoudend Bestuur. 

Het bestuur werkt overeenkomstig de principes van de Code Cultural Governance.
Klik hier voor de Code Cultural Governance.

Het verslag van het Toezichthoudend Bestuur is onderdeel van het jaarverslag. Klik hier om naar onze jaarverslagen te gaan. Kies het jaar waarvan je het verslag wenst te lezen en vervolgens kun je in de inhoudsopgave het verslag opzoeken en selecteren.