Over Ons

De Bibliotheek CultuurPuntAltena

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena is in januari 2010 ontstaan uit een fusie tussen drie Bibliotheekorganisaties in het Land van Heusden en Altena en heeft vestigingen in Wijk en Aalburg, Hank, Nieuwendijk en Woudrichem. Daarnaast zijn er nog servicepunten in verschillende dorpen voor het ophalen van online gereserveerde boeken en om boeken in te leveren.

Het werkgebied strekt zich uit over de gemeente Altena. Naast de uitleenfunctie in de Bibliotheken heeft onze organisatie een nauwe samenwerking met scholen, kinderopvangorganisaties en cultureel-maatschappelijke organisaties op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Voorop staat het vanuit maatschappelijk belang stimuleren van de zelfontplooiing en de culturele ontwikkeling van de burgers en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Klik hier voor de statuten.

Meerjaren beleid
Ons missie en visie met de doelen die we daarbij voor ogen hebben vertaalden we in een meerjarenbeleid.

Verslaglegging

Elk jaar leveren we ook een jaarverslag en een jaarrekening op.

 

Naar jaarverslag 2022