Leesoffensief Brabant

De lees- en taalvaardigheid onder jongeren gaat achteruit, diverse rapporten pleiten hierbij ook voor de belangrijke rol van de Bibliotheek in het bestrijden van de dalende cijfers. Naar aanleiding van deze rapporten werd een manifest opgesteld waar handtekeningen van bibliotheekdirecteuren en bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo onder werd gezet. Als statement om beslist niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier maar hierin juist te investeren!

De samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijspartners is cruciaal: we krijgen de kans om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en zaken op een hoger niveau op te pakken. Het Brabants leesoffensief is een paraplu waarin we als gezamenlijk netwerk van Bibliotheken én Cubiss ondersteuning bieden en samenwerken.

Invulling van Bibliotheek Altena

Iedere Bibliotheek krijgt de kans om op eigen wijze een manier te ontwikkelen om aan de slag te gaan met het Brabants Leesoffensief.

Onze wijze bevat een drietal onderdelen:

  1. Kennis over de verschillen tussen jongens en meisjes in leesplezier met tips en tricks om in de klas aan de slag te gaan. Onderzoek wijst uit dat jongens lezen minder leuk vinden, voor ons reden om juist hierop in te zetten. Op vrijdag 15 september komt Liselotte Dessauvagie langs om ons hierover bij te praten. Klik hier om je aan te melden.
  2. Boekenkisten voor groep 5&6 en voor groep 7&8.
  3. Lessuggesties als aanvulling op de boekenkisten om aan de slag te kunnen met de boeken.

Boekenkist 'Lezen wat je wil'

De boekenkisten zijn samengesteld voor de groepen 5-6 en de groepen 7-8.

Met wel 50 boeken in deze boekenkisten komen kinderen in de klassen niets te kort!  De boeken zijn geselecteerd door Femke Ganzeman (bekend van leesbevordering in de klas). Zij heeft ons ook lessuggesties aangedragen om toe te voegen in de boekenkist. Laat je verrassen én waan je in een andere wereld door lekker in de boeken te duiken met jou klas.

De boekenkist is ontwikkeld om met name jongens een extra stimulans tot lezen te geven. De boeken zijn speciaal uitgekozen op dat wat jongens willen lezen. Uiteraard is deze kist voor de hele klas leuk! Er staat op ons pakket ook niet vernoemd dat dit pakket specifiek voor jongens is.

Vanaf 16 september kun je je hier inschrijven voor onze leskist.

Ga naar de educatiewebshop

Er zijn op dit moment geen resultaten over dit onderwerp beschikbaar.