Wij ontwikkelen een Mediakunstprogramma voor schooljaar 2019-2020

Gepubliceerd op: 1 april 2019 09:09

De Bibliotheek CultuurPuntAltena ontwikkelt binnen Cultuurmenu Altena een Mediakunstprogramma voor volgend schooljaar. Een van onze doelen is kinderen bewust maken van hun rol als mediagebruiker én mediamaker.

Media zijn overal en de impact daarvan op ons dagelijks leven wordt steeds groter. Door technologische ontwikkeling bieden media steeds meer mogelijkheden. Niet alleen in informatievoorziening maar ook op gebied van ontspanning en kunst.

Film, smartphone-fotografie, computerkunst en hologrammen; allemaal kunstvormen die ons veel nieuwe dingen laten ontdekken en die ook uitnodigen om zelf deel te nemen en te maken. Hoe leer je in de klas eigenlijk over (nieuwe) media?

Wij ontwikkelen, binnen Cultuurmenu Altena, een Mediakunstprogramma voor volgend schooljaar. Een van onze doelen is kinderen bewust maken van hun rol als mediagebruiker én mediamaker. Verschillende 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en ICT-vaardigheden worden hiermee bij de leerlingen ontwikkeld. Het Mediakunstprogramma van Cultuurmenu Altena start volgend schooljaar. In totaal nemen 21 basisscholen uit Altena deel, wat betekent dat zo’n 3.500 leerlingen kennismaken met échte mediakunstenaars.

Wat is Cultuurmenu Altena?

Onze collega's Arianne en Jacqueline adviseren en coachen scholen op het gebied van cultuureducatie. Cultuurmenu Altena is een cultuurprogramma speciaal voor het basisonderwijs in Altena. Met dit programma maken leerlingen kennis met kunst en cultuur. Elke groep kent een programma op eigen niveau. 

Zo bezochten leerlingen van groep 6/7/8 van de deelnemende scholen de theatervoorstelling Esther was Joods en gingen groepen 3/4/5 'Op reis door Altena'. Voor de allerkleinsten van groep 1/2 is er 'Huis van Hielke'.