Leesoffensief Brabant ook gestart in Altena

Gepubliceerd op: 8 maart 2021 08:06

De Brabantse Bibliotheken en Cubiss (Provinciale Ondersteuningsinstelling) hebben de handen ineengeslagen voor het Leesoffensief Brabant. Aanleiding voor deze samenwerking zijn de alarmerende berichten over hoe de lees- en taalvaardigheid van jongeren hard achteruit gaat. De bibliotheken hebben een belangrijke rol in het ombuigen van deze trend.

Inmiddels doen al veel  Brabantse onderwijs – en kinderopvanginstellingen mee aan het Leesoffensief Brabant. In Altena doet ruim 50% van de scholen en kinderopvang mee. Allemaal vinden ze het belangrijk dat kinderen en jongeren leesvaardig zijn en zetten ze het belang van lezen voorop. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten, directies en besturen – allemaal werken ze mee om meer Brabantse kinderen en jongeren leesvaardig te maken en te houden.

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt, de kans om als jongere laaggeletterd te worden is inmiddels bijna 25%. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 mld. per jaar. Omgerekend naar Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n €176 miljoen. Daarom starten de Brabantse bibliotheken en verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen het Leesoffensief Brabant. Want alle onderzoeken bewijzen keer op keer hetzelfde; lezen maakt je een leuker, slimmer en gezonder mens. Al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend, al lezend krijg je meer begrip voor de ander. Zeker die ander die je normaal niet zo snel tegenkomt. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. En lezen leidt aantoonbaar tot minder stress en houdt je letterlijk gezonder.

Het Leesoffensief Brabant richt zich naast het Voortgezet Onderwijs ook op de Voor- en Vroegschoolse Educatie, het basis- en beroepsonderwijs.

Doel van het Leesoffensief Brabant

Het Leesoffensief Brabant wil alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs laten beginnen, de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroten en alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs laten komen. Wil jouw organisatie ook aansluiten bij het Leesoffensief Brabant? Neem dan contact met ons op.