Overige Tarieven

  •     Vervangende pas: gratis
  •     Boekvergoeding: vervangingswaarde
  •     Voor een beschadiging die we zelf kunnen repareren, brengen we slechts 10% van de     vervangingswaarde in rekening. We verzoeken je niet zelf tot reparatie over te gaan.
        Je ontvangt van ons hiervoor een factuur.
  •     Administratiekosten bij rekening/factuur: € 2,50.

Materialen niet terugbrengen binnen de uitleentermijn:
Je mag materialen zes weken lenen. Na het verstrijken van de uitleentermijn ontvang je van ons een brief of e-mail waarin wij je nogmaals verzoeken om het boek terug te brengen. Krijgen wij het boek niet terug, dan moeten we je helaas de vervangingskosten in rekening brengen. Daarnaast betaal je ook € 2,50 administratiekosten.

Deze uitleenvoorwaarden zijn van toepassing op al onze abonnementen.