Workshops: jouw eigen boek

Wil je beide workshops volgen?Verplicht

Toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en/of filmopnamen

Tijdens deze activiteit kunnen er foto- en/of filmopnamen worden gemaakt. 
Foto- en filmopnamen zijn persoonsgegevens. Daarom vragen we bezoekers waarvan foto- en/of filmopnamen worden gemaakt om toestemming voor publicatie ervan.

• Bij deze foto’s/films is herkenbaarheid aan de orde.
• We geven foto’s/films niet door aan derden.
• We plaatsen geen namen bij gepubliceerde foto’s/films.
• De foto’s/films worden gedurende een beperkte periode (15 maanden) bewaard in een beschermde omgeving.

Deze toestemming geldt alleen voor de workshops: 'schrijf je eigen boek', Almkerk, 28 juli 2021 & 'illustreer je eigen boek', Woudrichem, 25 augustus 2021

Toestemming

Hierbij geef ik de Bibliotheek CultuurPuntAltena toestemming voor het publiceren van foto’s/films waarop ik en/of mijn kind(eren) herkenbaar voorkom(en) via onder meer de volgende kanalen:
• gedrukte media (als flyers, een informatiekrant of een beeldjaarverslag);
• de website van de Bibliotheek CultuurPuntAltena;
• sociale media (als bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube).Wanneer je niet akkoord gaat, doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en kan je / jullie gevraagd worden plaats te nemen op speciaal gereserveerde stoelen. De kans dat je/jullie in beeld komt/ komen wordt hierdoor beperkt.

Toestemming?Verplicht

Vink hier aan wat van toepassing is.

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die gelden voor de Zomertour 2020 enVerplicht

Alleen aanmeldingen met akkoord op de voorwaarden worden in behandeling genomen.