Aanmelding cursus Open Boek 3.0

Aanmelden voor 1 oktober

 

Bijeenkomsten: 

3 november 2021, 8 december 2021, 19 januari 2022, 16 februari 2022 en 16 maart 2022.

Toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en/of filmopnamen
Foto- en filmopnamen zijn persoonsgegevens. Daarom vragen we bezoekers waarvan foto- en/of filmopnamen worden gemaakt om toestemming voor publicatie ervan.• Bij deze foto’s/films is herkenbaarheid aan de orde.
• We geven foto’s/films niet door aan derden.
• We plaatsen geen namen bij gepubliceerde foto’s/films.
• De foto’s/films worden gedurende een beperkte periode (15 maanden) bewaard in een beschermde omgeving.
• De opname (streaming media) van onze Online Programmering sluiten we na 5 dagen voor publiek en worden gedurende een beperkte periode (15 maanden) bewaard in een beschermde omgeving.

Deze toestemming geldt alleen voor de cursus Open boek 3.0.


Toestemming

Hierbij geef ik de Bibliotheek CultuurPuntAltena toestemming voor het publiceren van foto’s/films waarop ik en/of mijn kind(eren) herkenbaar voorkom(en) via onder meer de volgende kanalen:
• gedrukte media (als flyers, een informatiekrant of een beeldjaarverslag);
• de website van de Bibliotheek CultuurPuntAltena;
• sociale media (als bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn);
• streaming media (livestreamen en on-demand streamen).
Wanneer je niet akkoord gaat, doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en kan je / jullie gevraagd worden plaats te nemen op speciaal gereserveerde stoelen. De kans dat je/jullie in beeld komt/ komen wordt hierdoor beperkt. In geval van online programmering vragen we je in dat geval je 'camera' dicht te zetten of af te plakken. Wil je weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en wat je rechten zijn? Bekijk dan onze privacyverklaring. 

Toestemming?Verplicht