Aanmelding Boekstartdag

Zaterdagochtend 19 juni van 10.00 tot 12.00 uur. 

Na de aanmelding ontvang je jouw tijdslot waarbinnen wij je graag welkom heten in onze vestiging in Wijk en Aalburg. 

Met hoeveel personen kom je langs?

Toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en/of filmopnamen
Foto- en filmopnamen zijn persoonsgegevens. Daarom vragen we bezoekers waarvan foto- en/of filmopnamen worden gemaakt om toestemming voor publicatie ervan.• Bij deze foto’s/films is herkenbaarheid aan de orde.
• We geven foto’s/films niet door aan derden.
• We plaatsen geen namen bij gepubliceerde foto’s/films.
• De foto’s/films worden gedurende een beperkte periode (15 maanden) bewaard in een beschermde omgeving.
• De opname (streaming media) van onze Online Programmering sluiten we na 5 dagen voor publiek en worden gedurende een beperkte periode (15 maanden) bewaard in een beschermde omgeving.

Deze toestemming geldt alleen voor de Boekstartdag op 19 juni 2021.


Toestemming

Hierbij geef ik de Bibliotheek CultuurPuntAltena toestemming voor het publiceren van foto’s/films waarop ik en/of mijn kind(eren) herkenbaar voorkom(en) via onder meer de volgende kanalen:
• gedrukte media (als flyers, een informatiekrant of een beeldjaarverslag);
• de website van de Bibliotheek CultuurPuntAltena;
• sociale media (als bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn);
• streaming media (livestreamen en on-demand streamen).
Wanneer je niet akkoord gaat, doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en kan je / jullie gevraagd worden plaats te nemen op speciaal gereserveerde stoelen. De kans dat je/jullie in beeld komt/ komen wordt hierdoor beperkt. In geval van online programmering vragen we je in dat geval je 'camera' dicht te zetten of af te plakken. Wil je weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en wat je rechten zijn? Bekijk dan onze privacyverklaring. 

Toestemming?Verplicht