Vind het juiste boek voor je (klein)kind

Deze (groot)ouderavond vindt plaats op woensdag 1 juli.

Start: 19.30 uur
Afronding: 21.00 uur

Op dit mailadres krijg je een ontvangstbevestiging.

Met hoeveel personen wil je de (groot)ouderavond bezoeken?

Toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en/of filmopnamen

Foto- en filmopnamen zijn persoonsgegevens. Daarom vragen we bezoekers waarvan foto- en/of filmopnamen worden gemaakt om toestemming voor publicatie ervan.

• Bij deze foto’s/films is herkenbaarheid aan de orde.
• We geven foto’s/films niet door aan derden.
• We plaatsen geen namen bij gepubliceerde foto’s/films.
• De foto’s/films worden gedurende een beperkte periode (15 maanden) bewaard in een beschermde omgeving.

Deze toestemming geldt alleen voor de (groot)ouderavond 'Vind het juiste boek voor je (klein)kind', Woudrichem, 1 juli 2020.


Toestemming

Hierbij geef ik de Bibliotheek CultuurPuntAltena toestemming voor het publiceren van foto’s/films waarop ik en/of mijn kind(eren) herkenbaar voorkom(en) via onder meer de volgende kanalen:
• gedrukte media (als flyers, een informatiekrant of een beeldjaarverslag);
• de website van de Bibliotheek CultuurPuntAltena;
• sociale media (als bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube).

Wanneer je niet akkoord gaat, doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en kan je / jullie gevraagd worden plaats te nemen op speciaal gereserveerde stoelen. De kans dat je/jullie in beeld komt/ komen wordt hierdoor beperkt.

Toestemming?Verplicht

Vink hier aan wat van toepassing is.