Inschrijven lezing Oorlogsschade in Altena

De lezing vindt plaats op dinsdag 21 april van 19.00 tot 22.00 uur op onze vestiging in Wijk en Aalburg.

 

Hierop ontvang je het betaalverzoek en je uiteindelijke bevestiging.

Met hoeveel personen wil je de lezing bezoeken?

Ben je lid van de Bibliotheek?Verplicht

Toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en/of filmopnamen

Foto- en filmopnamen zijn persoonsgegevens. Daarom vragen we bezoekers waarvan foto-
en/of filmopnamen worden gemaakt om toestemming voor eventuele publicatie ervan.     

  • Bij deze foto’s/films kan herkenbaarheid aan de orde zijn.
  • We geven foto’s/films niet door aan derden.
  • We plaatsen geen namen bij gepubliceerde foto’s/films.  
  • De foto’s/films worden gedurende een beperkte periode bewaard in een beschermde omgeving.

Deze toestemming geldt alleen voor de lezing Oorlogsschade in Altena, in Wijk en Aalburg op dinsdag 20 oktober 2020.

Toestemming

Hierbij geef ik de Bibliotheek CultuurPuntAltena toestemming voor het eventueel publiceren van foto’s/films waarop ik en/of mijn kind(eren) herkenbaar voorkom(en) via onder meer de volgende kanalen:

  • gedrukte media (als flyers, een informatiekrant of een beeldjaarverslag);
  • de website van de Bibliotheek CultuurPuntAltena;    
  • sociale media (als Facebook, Instagram en Twitter).

Wanneer je niet akkoord gaat, doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en kan je / jullie gevraagd worden plaats te nemen op speciaal gereserveerde stoelen. De kans dat je/jullie in beeld komt/ komen wordt hierdoor beperkt.

Toestemming?Verplicht

Vink hier aan wat van toepassing is.