Formulier Inzage Persoonsgegevens

Verwerking van Persoonsgegevens en jouw rechten

Wil je inzage in de verwerking van je persoonsgegevens?
En wil je gebruik maken van jouw rechten?
Vul dan het formulier hieronder in.

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena vindt het belangrijk dat je jouw rechten op basis van de wet goed kunt uitoefenen. Via dit formulier kun je gebruik maken van de volgende rechten:

Je hebt recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.Verplicht
Indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.Verplicht
Indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heb je u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.Verplicht
Gedurende de periode dat wij bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.Verplicht
Op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.Verplicht
Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.Verplicht

* Graag aanvinken van welk recht je gebruik wilt maken, voordat je het formulier verzendt.
Wij nemen je aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.