Training Taal voor het Leven

De Bibliotheek CultuurPuntAltena zet het programma van Stichting Lezen & Schrijven in om de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitalisering te verbeteren. Het programma wordt aangeboden aan inwoners van Altena die op dit gebied de nodige hulp kunnen gebruiken. Het programma wordt gegeven door vrijwilligers die de training Taal voor het Leven hebben voltooid.

Basistraining voor taalvrijwilligers

Om aan de slag te kunnen als taalvrijwilliger volg je eerst de basistraining. Tijdens deze training krijg je informatie over de doelgroep en hoe volwassenen leren. Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Je oefent bijvoorbeeld met het voorbereiden van een bijeenkomst voor de deelnemer(s). Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket.

4 dagdelen
De training bestaat uit vier dagdelen:
- donderdag 5 maart 
- donderdag 12 maart 
- donderdag 26 maart 
- donderdag 2 april 

De trainingen starten om 13.00 uur en zijn om 16.00 uur afgelopen.

Heb jij interesse om de training te volgen? Meld je dan aan! 

DigiTaalhuis Altena
Naast de trainingen Taal voor het Leven, hebben we binnen DigiTaalhuis Altena nog een aantal mooie taken voor enthousiaste vrijwilligers uit Altena met een voorliefde voor taal en digitalisering.

Ben je benieuwd hoe jij mensen uit jouw omgeving (Digi) sterker kunt maken? Neem dan contact met ons op door het invullen van het formulier aan de rechterzijde van de pagina.