Scholing voor laaggeletterd personeel

Taal en rekenen komt bij elk beroep voor. Laaggeletterde en/of laaggecijferde werknemers hebben vaak moeite met digitale apparaten en systemen.

Deze medewerkers begrijpen informatie minder goed en snel. Met als gevolg dat ze minder productief zijn, langzamer werken en de kans op fouten tijdens het werk groter is. Daarnaast is er een groter risico op bedrijfsongevallen en een hoger ziekteverzuim door een slechtere gezondheid, stress en schaamte. De invloed van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid op werken is dus groot en wordt met de digitalisering alleen maar groter. 

Sectoren
Met name in de schoonmaaksector, beroepsgroepen in de bouw, industrie, productie, landbouw en horeca is het aantal laaggeletterde/ laaggecijferde medewerkers groot. Uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat het om 34 tot 44 procent van het aantal werknemers in deze beroepen gaat. Dat percentage heeft betrekking op Nederlanders met Nederlands als moedertaal en anderstaligen die Nederlands als tweede taal hebben.

Samen op zoek naar de beste oplossing
Wij ondersteunen je bij het zoeken naar de beste oplossing. Of dit nu informele trainingen binnen de Bibliotheek zijn of gecertificeerde cursussen bij het da Vinci College. Er zijn mogelijkheden op individueel niveau of in groepsverband. Elk ondernemer heeft een specifiek vraagstuk waarbij wij actief meedenken over en bemiddelen bij de beste oplossing.

Wat levert het je bedrijf op?

Wanneer je investeert in de ontwikkeling van de basisvaardigheden leidt dit tot meer efficiency, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim. En natuurlijk zelfverzekerde medewerkers die zelfstandiger kunnen werken en daardoor mogelijk ook meer plezier in hun werk ervaren. 

Samen de mogelijkheden voor jouw onderneming bekijken?