Protocol Basisonderwijs en corona

Wij organiseren cultuureducatie in verschillende vormen. Naast lespakketten waarmee leerkrachten zelf in de klas aan de slag gaan, organiseren wij ook regelmatig lessen van gastdocenten en kunstenaars. In de klas en ook excursies buiten de school naar bijvoorbeeld monumenten, musea of voorstellingen.

In het protocol staat beschreven dat excursies voor cultuureducatie mogen plaatsvinden met in achtneming van de algemene geldende richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod.

Afweging op school gemaakt
De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. De keuze die de school daarin maakt respecteren wij vanzelfsprekend.

Excursies en gastlessen toegestaan
Binnen het protocol is dus gesteld dat cultuureducatie in vorm van excursies en gastlessen door mogen gaan. Wij hopen dat scholen dit ook daadwerkelijk door laten gaan. Wij verwachten dat scholen deze afweging en beslissing nemen op moment van inschrijving voor activiteiten. Mocht dit niet het geval zijn horen wij dit graag zo snel mogelijk.

Geen afmeldingen op laatste moment
De afspraken voor gastlessen en excursies maken wij bewust geruime tijd vooraf met cultuuraanbieders zodat zij dit goed kunnen voorbereiden. We verwachten van de school daarom geen afmeldingen voor excursies of gastlessen op een laatste moment.

Maatregelen bij excursie of les gasdocent in de klas
Wanneer een excursie of gastdocent in de klas lesgeeft gelden de volgende maatregelen: 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (kinderen en volwassenen).

• Tussen alle volwassenen moet onderling  wel 1,5 meter afstand bewaard worden. Dit betekent dat rondleiders of gastdocenten/kunstenaars in de klas op een zelfde wijze kunnen werken als de leerkrachten.

• Let op; er is een uitzondering voor sporters, acteurs en dansers. Zij hoeven op moment van uitvoering onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Met de dansprojecten van het Cultuurmenu kan dit dus gebeuren.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Je bereikt ons op telefoonnummer (085) 040 11 63 of stuur een mail naar info@cultuurpuntaltena.nl.

Hartelijke groet, 

Jacqueline Frenken, Bas Heijkamp en Arianne van der Waal
Team Cultuur de Bibliotheek CultuurPuntAltena