Tijdspad MuziekWijzer Altena

Data Actie Toevoeging
Mei t/m augustus 2021 Indientermijn voor lesvoorstellen van muziekprofessionals Zie format lesvoorstel muziekonderwijs voor de richtlijnen
Juni, juli en augustus 2021 Spreekuren op 9, 29 juni en 19 juli
September 2021 Selectieprocedure; tenminste twee voorstellen voor combinatiegroep 3/4 en 7/8 worden geselecteerd. Mogelijk volgen aanvullende verkennende gesprekken voor het selecteren en plannen
Oktober/november 2021 Inhoudelijke uitwerking van het lesprogramma
December 2021 - februari 2022 Proefdraaien van het lesprogramma (3/4 en 7/8)
Januari 2022 Selectie van tenminste 2 voorstellen voor de combinatiegroepen 1/2 en 5/6
Februari/maart 2022 Inhoudelijke uitwerking van het lesprogramma voor groep 1/2 en 5/6
Maart 2022 Bijschaven lesprogramma voor groep 3/4 en 5/6 Eventueel plannen van scholen verderop dit schooljaar
April en mei 2022 Proefdraaien lesprogramma groep 1/2 en 5/6
Mei 2022 Voorbereiden lessenplanning schooljaar 2022-2023