Scholen

Indicatie van het aantal deelnemende scholen

Omdat dit nieuwe onderwijsprogramma van Muziekwijzer Altena zich nu gaat opbouwen is nog niet bekend hoeveel scholen al in schooljaar 2021-2022 zijn aangesloten bij het programma. Zes basisscholen zijn reeds aan het programma verbonden en hebben inspraak in de ontwikkeling van het programma in de vorm van een klankbordgroep. Deze zes scholen werken mee bij het proefdraaien van de lesprogramma’s. Bij hoeveel scholen het programma vervolgens in schooljaar 2022-2023 wordt gedraaid is nog niet in te schatten. Maar de verwachting is dat dit komende jaren zal opbouwen.

(Gemeente Altena heeft in totaal 29 basisscholen.)