* Deze regeling is alleen geldig voor inwoners van de voormalige gemeente Woudrichem en loopt tot en met cursusjaar 2018-2019. Er is nog geen uitsluitsel gegeven over het verdere verloop van deze regeling.

 

Muzieklessen in de vrije tijd

Het is de ambitie van de gemeente Woudrichem dat zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd muzieklessen volgen. Keuzevrijheid staat hierbij voorop. Welk instrument wil jouw kind spelen? Wil hij muziek maken met een particuliere muziekleraar, bij een vereniging of een muziekschool? De keuze is aan u.

 

Algemene Muzikale Vorming

Voor kinderen tussen de 3 en 9 jaar oud is er de cursus Muziek op Schoot of Algemene Muzikale Vorming bij Muziekschool Woudrichem. In 10 lessen van 45 minuten mag je allemaal verschillende instrumenten uitproberen en maak je samen muziek. Voor deze lessen is een tegemoetkoming van € 50 mogelijk.

Dit zijn de voorwaarden:

-De leerling is tussen de 3 en 9 jaar oud

-Woonachtig in de gemeente Woudrichem

-Er wordt aangetoond dat de lessen ook echt gevolgd zijn door middel van bijv. facturen

-Wanneer de lessen betaald zijn, kan met het aanvraagformulier de subsidie aangevraagd worden.

  

Muzieklessen in de vrije tijd

In Woudrichem zijn er verschillende mogelijkheden voor les in allerlei instrumenten. Voor leerlingen tot 19 jaar is er een tegemoetkoming van € 120 voor individuele of groepslessen mogelijk.

Dit zijn de voorwaarden:

-De leerling is tussen de 3 en 18 jaar oud.

-Woonachtig in de gemeente Woudrichem

-Er is al minstens drie maanden les gevolgd

-Wanneer de lessen betaald zijn, kan met het aanvraagformulier de subsidie aangevraagd worden.

 

Uitleg en voorwaarden subsidiemogelijkheden

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidieverstrekking is dat de betreffende
muziekdocenten voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente Woudrichem stelt. Dit betekent o.a. dat hij/zij een kopie van diploma moet overleggen waaruit blijkt dat hij/zij een vakopleiding Muziek met lesbevoegdheid heeft afgerond aan het conservatorium dan wel aan een HBO- en/of MBO instelling voor muziek. In het keuzemenu staat een overzicht van aanbieders die al bij De Bibliotheek CultuurPuntAltena bekend zijn en die aan de kwaliteitseisen voldoen. Staat jouw aanbieder er niet bij? Of wil je zelf aan de lijst worden toegevoegd? Neem dan contact met ons op via de mail a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl