Informatie voor muziekverenigingen en bijzondere initiatieven

Subsidieregelingen

De gemeente Woudrichem stelt volgens de Subsidieregeling Amateuristische Muziekbeoefening per kalenderjaar een basisbedrag per Woudrichemse muziekvereniging van maximaal €1000 beschikbaar, een normbedrag per jeugdlid van € 50 en een normbedrag per seniorenlid van € 50 tbv Amateuristische Muziekbeoefening. De leden moeten woonachtig zijn in de gemeente Woudrichem. De aanvraag voor het kalenderjaar 2019 dient te worden ingediend na 1 januari 2018 en voor 1 mei 2019. 

U kunt de subsidie aanvragen door het formulier Amateuristische muziekbeoefening volledig in te vullen.  

Muziekverenigingen kunnen ook een groepsaanvraag doen voor de muzieklessen van jeugdleden. Indien
een groepsaanvraag wordt gedaan door de vereniging kunnen de eigen ouders geen aanspraak meer doen op de subsidie 'Muziekles in de vrije tijd'. 

U kunt een groepsaanvraag doen door het formulier Muziekles in de vrije tijd voor muziekverenigingen volledig in te vullen. 

 

*Momenteel is het niet mogelijk de subsidie aan te vragen. Neem contact op met a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl voor meer informatie.

 

Netwerkoverschrijdend samenspel – een regeling voor speciale muziekprojecten

Muziekonderwijs is een onderdeel van het totale culturele aanbod in de gemeente Woudrichem. Om
met muziek cultuurparticipatie te bevorderen en daarmee een verbinding met andere culturele partijen mogelijk te maken, heeft de gemeente een stimuleringsregeling in het leven geroepen voor podiumactiviteiten. De Subsidieregeling ‘netwerk overschrijdend samenspel’ is bedoeld voor alle
partijen die het initiatief willen nemen om muziek in te zetten als cultureel evenement.

In aanmerking komen activiteiten voor jeugd en volwassenen. Zowel actieve deelname als optredens kunnen worden ondersteund met een kleine financiële bijdrage.

 

Dit zijn de voorwaarden:

- Muzikaal evenement (geen examens), waarbij minimaal twee muziekinstellingen en/ofmuziekvereniging met elkaar samenwerkingen

- Leerlingen van minimaal twee verschillende muziekinstellingen en/of muziekverenigingen
spelen samen

- Diverse kunstdisciplines worden aan elkaar verbonden

Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit die voldoet aan de voorwaarden? Vul het formulier Netwerkoverschrijdend samenspel dan volledig in.

 

*Momenteel is het niet mogelijk de subsidie aan te vragen. Neem contact op met a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl voor meer informatie.