Verdiepende programma's voor groep 6, 7 en 8

Muzikale vaardigheid

In de lessenreeks muzikale vaardigheid pluizen de leerlingen samen met de muziekdocent een lied helemaal uit. Want waaruit is een liedje eigenlijk allemaal opgebouwd? Tijdens de eerste les gaan de leerlingen aan de slag met het ritme van het lied. Gebruikmakend van het Orff-instrumentarium gaan de leerlingen zelf aan de slag met de maat en ritmische patronen. In de andere lessen wordt onder andere klank en klankkleur behandeld en ook krijgen de leerlingen een introductie in het notenschrift. Na de complete lessenreeks kunnen de leerlingen het lied zingen en zichzelf hierbij ‘begeleiden’.

Muziekbeleving

In de lessenreeks muziekbeleving krijgen de leerlingen een verdieping op het onderwerp ‘betekenis en emotie van muziek’. Muziek wordt vaak ingezet bij andere kunstdisciplines zoals film en theater. Door muziek worden sfeer en emotie extra benadrukt. Om muziek te (leren) beleven gaan de leerlingen tijdens de lessen veel naar muziek luisteren. Naast muziek luisteren gaan de leerlingen ook zelf muziek maken. Met verschillende oefeningen kruipen de leerlingen helemaal in de liedjes. In de derde les gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen liedje en leren ze hoe liedjes eigenlijk worden gemaakt. Tijdens de laatste les gaan de leerlingen voor een laatste keer echt muziek beleven aan de hand van een verhalend thema waarbij verschillende stukjes muziek worden ingezet.

Bewegen op muziek

In de lessenreeks ‘bewegen op muziek’ worden de leerlingen spelenderwijs gestimuleerd om muziek goed te beluisteren. Door te bewegen en dansen op muziek gaan de leerlingen met aandacht luisteren naar ritme, herhaling, contrast, variatie maar ook de klankkleur in de muziek. Ook krijgen de leerlingen een introductie in de verschillende dansstijlen die gekoppeld zijn aan verschillende soorten muziek. Naast het aanleren van een complete dans worden de verschillende muziekelementen door middel van uiteenlopende oefeningen behandeld. Tijdens de afsluitende les bedenken de leerlingen in groepsverband een dans en presenteren deze klassikaal.

Programma op maat

Wanneer de school  een eigen doorlopende leerlijn in muziek wil ontwikkelen is dit binnen de subsidieregeling van Muziekwijzer Altena ook mogelijk. De school kan dan voor de eerste vier lessen in de groepen 6, 7 & 8 een subsidie van € 200,00 aanvragen.  Wanneer een lessenserie van meer lessen ontstaat zijn de meerkosten voor rekening van de school.Een programma op maat zal altijd in samenwerking en overleg met de Bibliotheek CultuurPunt Altena worden ontwikkeld.

Neem voor een programma op maat contact op met Arianne van der Waal a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl