Muziekwijzer Altena

De gemeente Woudrichem hecht grote waarde aan haar cultuurbeleid; cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder. Met het programma Muziekwijzer Altena wordt dit beleid door De Bibliotheek CultuurPuntAltena vertaald naar drie onderdelen: binnenschoolse muziekeducatie, muzieklessen in de vrije tijd en netwerkoverschrijdend samenspel.

Muziekwijzer Altena heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom werken in Woudrichem docenten, scholen, muziekscholen en muziekverenigingen mee aan Muziekwijzer Altena.

Kijk hiernaast voor meer informatie over de drie onderdelen.