Muziekwijzer Altena

Gemeente Altena hecht grote waarde aan haar cultuurbeleid; cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder. Muziekwijzer Altena heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom kiest gemeente Altena ervoor om muziek op school intensief te faciliteren en subsidiƫren. De Bibliotheek CultuurPuntAltena coƶrdineert dit programma en ontwikkelt momenteel in samenspraak met het onderwijs het lesprogramma wat in schooljaar 2021/2022 van start gaat.

Vanaf januari 2021 verstrekken wij via deze website meer informatie op welke wijze muziekprofessionals uit de omgeving Altena bij de ontwikkeling van dit programma worden betrokken.