Wat we doen

Wat kunnen we voor je doen?

Om de inwoners van Altena te laten kennismaken met het brede veld van kunst en cultuur organiseren wij veel verschillende activiteiten en projecten. Van workshops en tentoonstellingen in de Bibliotheek tot het organiseren van theatervoorstellingen voor het onderwijs. Wij werken daarvoor samen met een breed palet van culturele instellingen en ZZP-ers. Wil je meer weten op welke wijze samenwerking mogelijk is? 

Wij adviseren en coachen scholen op het gebied van cultuureducatie. Door scholen te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden streven wij er naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren en uit te breiden. Hieronder lees je meer over de verschillende diensten die wij verlenen op het gebied van cultuureducatie. 

Staat er niet bij wat je zoekt? Wij hebben een uitgebreid netwerk van cultuuraanbieders die projecten kunnen ontwikkelen op maat. We bespreken graag de mogelijkheden met je.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Het kan
als doel of als middel worden ingezet. Wie meer weet over kunst, erfgoed, media en literatuur, ontwikkelt meer begrip voor andere normen, waarden en culturen.

In onze huidige kennis- en netwerkeconomie is creativiteit bovendien heel belangrijk. Zo zijn er veel verschillende leerdoelen te koppelen aan cultuuronderwijs: naast het ontwikkelen van hun creativiteit, werken kinderen ook aan hun onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur te begrijpen, te reflecteren op zichzelf en anderen, met beeld en geluid werken en om verhalen te lezen, te  vertellen en emotioneel te verwerken.

Blijf op de hoogte van ons onderwijsnieuws

Meld je aan voor de onderwijsnieuwsbrief

Abonneer

Muziekwijzer Altena

Muziek draagt bij aan de brede ontwikkeling van een kind. Wij willen daarom dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Altena muziek kunnen maken op school. Met Muziekwijzer Altena versterken wij de muziekeducatie in het basisonderwijs. De expertise van muziekprofessionals wordt ingezet om de lesprogramma’s te ontwikkelen en uitvoeren. Omdat scholen allemaal verschillen is er keuze uit verdiepende lesprogramma’s of een programma op maat.

Erfgoededucatie

Sporen uit het verleden vormen ons erfgoed.  Met erfgoededucatie wordt kennis, vaardigheden en attituden over erfgoed overgebracht. Leerlingen ontwikkelen hun inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn. Voor elke groep in het basisonderwijs bieden wij een erfgoedproject aan.

 

 

Cultuurmenu Altena

Het cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse cultuurprojecten, voor iedere combinatie klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal. Wanneer de school acht jaar mee doet maken de leerlingen kennis met acht verschillende kunst- en cultuurdisciplines.
 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. De regeling zet in op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. De Bibliotheek CultuurPuntAltena werkt als intermediair met de CultuurLoper.

Inspiratie en scholing voor docenten

Om cultuureducatie in het onderwijs te realiseren werken we nauw samen met de scholen. We bieden inspiratie, scholing en trainingsmogelijkheden voor interne cultuurcoördinatoren, leerkrachten en schoolteams. Daarnaast verzorgen met regelmaat studiedagen en versturen maandelijks een onderwijsnieuwsbrief.
 

 

Maakonderwijs

Een 3D-ontwerp maken, zelf robots bouwen, een stad ontwerpen of programmeren. Maakonderwijs is leren door te maken en te doen. Ontwerpen en experimenteren staan bij het maken centraal. Met de makersboxen kunnen leerlingen ontpoppen tot een echte maker! 

 

 

 

Maak kennis met ons team

  • Jacqueline Frenken

    Cultuurcoördinator

  • Fleur van Rijn

    Cultuurcoach

  • Leonie Oomen

    Cultuurcoach