Wat we doen

Wat kunnen we voor je doen?

Om de inwoners van Altena te laten kennismaken met het brede veld van kunst en cultuur, organiseren wij veel verschillende activiteiten en projecten. Van workshops en tentoonstellingen in de Bibliotheek tot het organiseren van theatervoorstellingen voor het onderwijs. Wij werken daarvoor samen met een breed palet van culturele instellingen en ZZP-ers. Wil je meer weten op welke wijze samenwerking mogelijk is? 

Lees hier dan verder

Wij adviseren en coachen scholen op het gebied van cultuureducatie. Door scholen te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden streven wij er naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren en uit te breiden. Hieronder lees je meer over de verschillende diensten die wij verlenen op het gebied van cultuureducatie. 

Lees hier verder

Staat er niet bij wat je zoekt? Wij hebben een uitgebreid netwerk van cultuuraanbieders die projecten kunnen ontwikkelen op maat. We bespreken graag de mogelijkheden met je.

Neem gerust contact met ons op

Cultuureducatie

Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur. Het kan als doel of als middel worden ingezet. Wie meer weet over kunst, erfgoed, media en literatuur, ontwikkelt meer begrip voor de normen, waarden en culturen van anderen.

In onze huidige kennis- en netwerkeconomie is creativiteit heel belangrijk. Zo zijn er veel verschillende leerdoelen te koppelen aan cultuuronderwijs: naast het ontwikkelen van hun creativiteit, werken kinderen ook aan hun onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur te begrijpen, te reflecteren op zichzelf en anderen, met beeld en geluid werken en om verhalen te lezen, te  vertellen en emotioneel te verwerken.

Blijf op de hoogte van ons onderwijsnieuws

Meld je aan voor de onderwijsnieuwsbrief

Abonneer

Muziekwijzer Altena

Muziek draagt bij aan de brede ontwikkeling van een kind. Samen met de gemeente Altena, basisscholen en muziekaanbieders zetten we ons in om zoveel mogelijk kinderen in aanraken te laten komen met muziek. Muziekwijzer Altena is een gemeentelijk programma waarmee we muziekeducatie in het basisonderwijs versterken. De expertise van muziekprofessionals wordt ingezet om de lesprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Omdat scholen verschillen in visie is er keuze uit verdiepende lesprogramma’s of een programma op maat. Wil jij als basisschool of muziekaanbieder meewerken aan de Muziekwijzer Altena? Lees dan verder voor de mogelijkheden.

Lees verder

Erfgoededucatie

Overal in onze gemeente vind je sporen uit het verleden. Deze sporen vormen samen ons erfoed. Met erfgoededucatie leren we over het verleden en reflecteren we op wat dat nu voor ons betekend. Leerlingen ontwikkelen hun inlevingsvermogen en hun persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn. In ons aanbod is voor iedere doelgroep een passend project opgenomend. Denk hierbij aan projecten in samenwerking met lokale partijen en projecten vanuit een landelijk thema.

Wil jij samen met je klas de geschiedenis van jullie omgeving ontdekken? Neem dan een kijkje in ons aabod. 

 

Lees verder

Cultuurmenu Altena

Het Cultuurmenu Altena is een menu dat je als school voor alle klassen kan afnemen. De projecten in het menu zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal. Zo maken je leerlingen in hun schooltijd kennis met minimaal acht verschillende kunst- en cultuurdisciplines.

 

 

 

 

Lees verder

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. De regeling zet in op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Onze cultuurcoaches werken vanuit de CultuurLoper en ondersteunen jouw school graag.

Lees verder

Inspiratie en scholing voor docenten

Om cultuureducatie in het onderwijs te realiseren, werken we nauw samen met de scholen. We bieden inspiratie, scholing en trainingsmogelijkheden voor interne cultuurcoördinatoren, leerkrachten en schoolteams. Daarnaast verzorgen we met regelmaat studiedagen en we versturen maandelijks een onderwijsnieuwsbrief.

Lees verder

Maakonderwijs

Een 3D-ontwerp maken, zelf robots bouwen, een stad ontwerpen of programmeren. Maakonderwijs is leren door te maken en te doen. Ontwerpen en experimenteren staan hierbij centraal. Met de makersboxen kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een echte maker! 

 

 

 

Lees verder

Maak kennis met ons team

  • Jacqueline Frenken

    Cultuurcoördinator

  • Fleur van Rijn

    Cultuurcoach

  • Leonie Oomen

    Cultuurcoach