Cultuurpunt

Cultuureducatie

Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Het kan als doel of als middel worden ingezet. In de praktijk is het een verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Wij koppelen hier ook literatuureducatie aan. Wie meer weet over kunst, erfgoed, media en literatuur, ontwikkelt meer begrip voor andere normen, waarden en culturen. In onze huidige kennis- en netwerkeconomie is creativiteit bovendien heel belangrijk. Zo zijn er veel verschillende leerdoelen te koppelen aan cultuuronderwijs: naast het ontwikkelen van hun creativiteit, werken kinderen ook aan hun onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur te begrijpen, te reflecteren op zichzelf en anderen, met beeld en geluid werken en om verhalen te lezen, te  vertellen en emotioneel te verwerken.

Wij adviseren en coachen scholen op het gebied van cultuureducatie. Door scholen te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden streven wij er naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren en uit te breiden.Hier lees je meer over de verschillende diensten die wij verlenen op het gebied van Cultuureducatie. Sommige projecten keren jaarlijks terug, andere projecten worden éénmalig aangeboden. 

Neem voor meer informatie, projecten op maat of ondersteuning bij de aanvraag van een subsidie contact met ons op via de contactknop onderaan deze pagina. Bent u op zoek naar een ander cultuureducatief project? De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft als Culturele Marktplaats contact met veel verschillende cultuuraanbieders die projecten kunnen aanbieden, of de mogelijkheid hebben iets op maat voor u te maken.

Wil je op de hoogte  blijven van ons werkzaamheden en projecten, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Cultuurmenu Altena

Het cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse cultuurprojecten, voor iedere combinatie klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal. Wanneer de school acht jaar mee doet maken de leerlingen kennis met acht verschillende kunst- en cultuurdisciplines.

Muziekwijzer Altena

Muziek draagt bij aan de brede ontwikkeling van een kind. Wij willen daarom dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Altena muziek kunnen maken op school. Met Muziekwijzer Altena versterken wij de muziekeducatie in het basisonderwijs. De expertise van muziekprofessionals wordt ingezet om de lesprogramma’s te ontwikkelen en uitvoeren. Omdat scholen allemaal verschillen is er keuze uit verdiepende lesprogramma’s of een programma op maat.

Erfgoededucatie

Sporen uit het verleden vormen ons erfgoed.  Met erfgoededucatie wordt kennis, vaardigheden en attituden over erfgoed overgebracht. Leerlingen ontwikkelen hun inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn. Voor elke groep in het basisonderwijs bieden wij een erfgoedproject aan.

Maakonderwijs

Een 3D-ontwerp maken, zelf robots bouwen, een stad ontwerpen of programmeren. Maakonderwijs is leren door te maken en te doen. Ontwerpen en experimenteren staan bij het maken centraal. Met de makersboxen kunnen leerlingen ontpoppen tot een echte maker! 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. De regeling zet in op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. De Bibliotheek CultuurPuntAltena werkt als intermediair met de Cultuur Loper en coacht scholen in dit traject. 

Inspiratie en scholing voor docenten

Om cultuureducatie in het onderwijs te realiseren werken we nauw samen met de scholen. We bieden inspiratie, scholing en trainingsmogelijkheden voor interne cultuurcoördinatoren, leerkrachten en schoolteams. Daarnaast verzorgen met regelmaat studiedagen en versturen maandelijks een onderwijsnieuwsbrief.

Magazine cultuuronderwijs

Alles over zes jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in één magazine, wat we uitbrachten samen met onze collega's uit de regio

Je leest het hier

  • Meer over cultuureducatie?