Terugblik

Vijf jaar Cultuurmenu Altena

In het kort

Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse projecten, voor iedere combinatie klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Ieder jaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal. Wanneer de school 8 jaar mee doet maken de leerlingen kennis met 8 verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Vanuit de expertise van Bibliotheek Cultuurpunt Altena ontwikkelen en coördineren wij de projecten. Door gezamenlijk/ groot in te kopen is het mogelijk om bijvoorbeeld een voorstelling of concert te bezoeken.

In beeld

Wordt en ontmoet een kunstenaar met het Cultuurmenu Altena

Bij beeldende vorming gaat het in de kerndoelen erom dat kinderen leren dat ze hun gedachtes, gevoelens en ervaringen kunnen uitdrukken in beeldend werk, maar ook dat ze met beelden kunnen communiceren. Beeldende werkstukken ontstaan als betekenis, beeldende aspecten, materiaal en techniek op elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat kinderen aan de slag gaan met onderwerpen en thema’s in een betekenisvolle context. Doordat het Cultuurmenu Altena ontwikkeld is met en door lokale kunstenaars, wordt er gewerkt met de eigen omgeving van de leerlingen. Ze ontdekken de persoon achter het werk en haar of zijn intentie. Een mooie manier om de eigen omgeving meer te gaan leren kennen.

De groepen 1 en 2 kregen les van kunstenaar Rosa Verloop. De kinderen gingen tijdens haar workshop aan de slag met de vraag: Hoe maak je een figuur van papier? Kunstenaar Marjolein Peeters ging aan de slag met de groepen 3 en 4. Vanuit procesgericht onderzoek doken de kinderen in de wereld van kriebelige kruipers. De groepen 5 en 6 kregen een workshop van kunstenaars Elly Veelenturf of Tineke Holm. Vanuit klei hebben de kinderen een fabelachtig wezen gecreerd. Ten slotte zijn de groepen 7 en 8 met het thema brons aan de slag gegaan. Kunstenaars Jaap Hartman en Rieke van der Stoep hebben de kinderen meegenomen in deze oude ambacht.

Dans mee met het Cultuurmenu Altena

Kinderen bewegen graag en veel. Dans komt tegemoet aan hun bewegingsdrang en dansonderwijs sluit daar naadloos op aan. Dans sluit ook aan bij de behoefte van kinderen om iets uit te beelden, en om te ontdekken wat ze met hun lichaam allemaal tot uitdrukking kunnen brengen.

Danseducatie ondersteunt bij deze zaken. Leerlingen leren door dans onderzoek te doen naar verschillende thema’s en emoties. Ze leren hoe deze kan verbeelden en ook hoe te reflecteren. Bij danseducatie neemt het verkennen en uitvoeren van vormen (ruimte, tijd en kracht), structuren (herhaling, contrast articulatie en frasering) en ruimtelijke oriëntatie een centrale rol in.

De Bibliotheek CultuurPuntAltena ontwikkelde een programma vol met dans maken én meemaken voor schooljaar 2020-2021. Een belangrijk doel was het aansluiten bij de bewegingsdrang van leerlingen en de behoefte om zichzelf uit te drukken met hun lichaam. Ook wilden we de leerkrachten ondersteunen bij het geven van danseducatie door het geven van handvatten.

De groepen één en twee woonde een interactieve musicalvoorstelling van Set producties bij waarin ze zelf lekker konden meedansen en hun danslichaam leerde kennen. De groepen drie en vier kregen twee echte dansers op bezoek in het speellokaal en kregen van hen en een echte dansworkshop. Breakdancer Vijay Girdhari ging aan de slag met groepen vijf en zes en de leerlingen van groep zeven en acht keken een voorstelling via een livestream en gingen daarna met dezelfde dansers aan de slag in de klas.

In beeld

In beeld

Word een Spielberg in de dop met het Cultuurmenu

Media zijn overal en de impact daarvan op ons dagelijks leven wordt steeds groter. Door technologische ontwikkeling bieden media steeds meer mogelijkheden. Niet alleen in informatievoorziening maar ook op gebied van ontspanning en kunst. Film, smartphone-fotografie, computerkunst en hologrammen; allemaal kunstvormen die ons veel nieuwe dingen laten ontdekken maar die ook uitnodigen om zelf deel te nemen en te maken. Maar hoe leer je in de klas eigenlijk over (nieuwe) media?

De Bibliotheek CultuurPuntAltena ontwikkelde een mediakunst programma voor schooljaar 2019-2020. Een belangrijk doel was leerlingen bewust maken van hun rol als mediagebruiker én mediamaker. Diverse 21ste eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en ICT-vaardigheden werden bij de leerlingen ontwikkeld binnen de vier verschillende projecten.

De kleinste leerlingen kropen zelf achter de fotocamera onder begeleiding van twee vakfotografen en leerde zo alles over fotografie. De leerlingen van groep drie en vier maakte zelf hun eigen animatie terwijl de groepen vijf en zes naar de bioscoop gingen en daar in gesprek mochten met de maker van de film. Voor de groepen zeven en acht stond er iets futuristisch op het programma: hologrammen. Al kwamen ze er tijdens de workshop van Digital Creativity al snel achter dat ook zij, gewoon in de klas, een hologram konden maken.

Dubbel feest: twee disciplines!

Tijdens het Cultuurmenu Altena 2018-2019 stonden twee disciplines centraal: erfgoed en theater. Door middel van theater keken de leerlingen terug op het verleden en ontdekten dat de geschiedenis overal om je heen te vinden te vinden is. 

De groepen zes, zeven en acht sneden een lastig onderwerp aan: de Tweede Wereldoorlog. In de voorstelling Esther was Joods van Stichting theaterproducties Gorcum zoomde ze in op het verhaal van Esther van Vriesland, de Gorcumse Anne Frank. Door middel van haar verhaal maakte ze voor het eerst kennis met het verhaal van Oorlog in hun eigen omgeving. De jongeren leerlingen van groep één en twee hielden het iets abstracter. In de multidisciplinaire voorstelling 'Huis van Hielke' ontdekt Hielde tijdens de zoektocht naar haar knuffel veel meer dan waar ze eigenlijk naar zocht. 

De groepen drie, vier en vijf kregen bezoek van Buro Alsof, in de rol van Vrouwtje Altena. Samen met haar ontdekte de leerlingen de geschiedenis van hun eigen omgeving. Er is eigenlijk veel meer te zien dan je op het eerste gezicht zou denken. 'Op reis door Altena' was zo'n succes dat het een vast aanbod is geworden in ons erfgoededucatieaanbod

In beeld

In beeld

Het allereerste Cultuurmenu Altena

Design is overal om je heen. Denk maar eens aan kettinkje of een armband, maar ook aan een leuke jurk of schooltas. Tijdens het Cultuurmenu 2017-2018 duiken de leerlingen van Altena dieper in de wereld van de designers. 

Goudsmit Chantal Smits is met de allerjongste leerlingen aan de slag gegaan met het maken van een eigen sierraad. Door middel van diverse opdrachten maakte ze kennis met verschillende manieren van het ontwerpen en maken van een sierraad. Ze mochten zelf aan de slag en het resultaat mocht er zijn! 

De groepen drie en vier kregen een opdracht die wel heel dicht bij het normale leven kwam: ontwerp je eigen schooltas. Ontwerper Ianus Keller en docent Sanne van iersel kwamen naar school en zagen de leerlingen met de mooiste ontwerpen komen. De resultaten zijn gebruikt als input voor studenten Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. 

De bovenbouw is op stap geweest. Groep vijf en zes is op bezoek geweest bij het Nationaal Glasmuseum en de leerlingen van groep zeven en acht zijn in Den Bosch op vormenjacht geweest in het Stedelijk Museum.

  • Meer over het Cultuurmenu Altena?