Over CultuurPunt

Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Het kan als doel of als middel worden ingezet. In de praktijk is het een verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Wij koppelen hier ook literatuureducatie aan. Wie meer weet over kunst, erfgoed, media en literatuur, ontwikkelt meer begrip voor andere normen, waarden en culturen. In onze huidige kennis- en netwerkeconomie is creativiteit bovendien heel belangrijk. Zo zijn er veel verschillende leerdoelen te koppelen aan cultuuronderwijs: naast het ontwikkelen van hun creativiteit, werken kinderen ook aan hun onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur te begrijpen, te reflecteren op zichzelf en anderen, met beeld en geluid werken en om verhalen te lezen, te vertellen en emotioneel te verwerken. Wij adviseren en coachen scholen op het gebied van cultuureducatie. Door scholen te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden streven wij er naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren en uit te breiden.

Hier lees je meer over de verschillende diensten die wij verlenen op het gebied van Cultuureducatie. 

Protocol Basisonderwijs als uitgangspunt coronamaatregelen

We organiseren cultuuronderwijs in verschillende vormen. We begrijpen goed dat er vragen ontstaan over de haalbaarheid en het juist kunnen naleven van de corona-maatregelen. Wij nemen hiervoor het Protocol Basisonderwijs
als uitgangspunt.

Cultuuronderwijs in...

Met dit magazine blikken we terug op zes jaar Cultuureducatie met kwaliteit. Samen met collega's uit de regio brengen we de verhalen van scholen in beeld. Het is een greep uit een aantal verhalen. Er gebeuren zoveel mooie dingen op cultuurgebied op scholen dat het onmogelijk is om een compleet beeld te geven. Veel leesplezier.

Muziekwijzer Altena

  Muziekwijzer Altena heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom kiest gemeente Altena ervoor om muziek op school intensief te faciliteren en subsidiëren. De Bibliotheek CultuurPuntAltena coördineert dit programma en ontwikkelt momenteel in samenspraak met het onderwijs het lesprogramma wat in schooljaar 2021/2022 van start gaat.

Cultuurmenu Altena

Met Cultuurmenu Altena wilen wij leerlingen laten kennis maken met kunst en cultuur. Cultuurmenu Altena is een cultuurprogramma voor het basisonderwijs. De projecten worden ontwikkeld in samenwerking met zowel lokale als provinciale kunstprofessionals en ieder schooljaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal.

Culturele Marktplaats

Ben je op zoek naar een cultuureducatief project? De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft als Culturele Marktplaats contact met veel verschillende cultuuraanbieders die projecten kunnen aanbieden, of de mogelijkheid hebben iets op maat te maken.

Cultuureducatie met Kwaliteit

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. De regeling zet in op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.  

Onze Partners

Om een mooi en gevarieerd aanbod te kunnen blijven houden, werken wij samen met veel verschillende aanbieders en instanties in het culturele veld. 

Ook geïnteresseerd om met ons samen te werken? Neem dan contact op met Arianne van der Waal a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl