Ervaringen van andere CMK-scholen

In 2017-2018 heeft CultuurPunt Altena onderzocht wat de stand van zaken is op het gebied van cultuureducatie op scholen in het gebied Altena. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat scholen die meedoen met het traject De Cultuur Loper beter op weg zijn naar cultuureducatie op maat voor hun school en leerlingen. Ze hebben meer specifieke doelen voor cultuureducatie, werken vaker met een doorlopende leerlijn en ervaren meer draagvlak. Ze zijn over het algemeen ook meer tevreden over huncultuureducatie.

Momenteel werken 12 scholen in het gebied Altena met De Cultuur Loper. Alle scholen hebben vanuit hun eigen visie doelen en projecten opgezet.

 

Op deze pagina zal er regelmatig een project van een CMK school uitgelicht worden.

Dit schooljaar zijn we gestart met De Cultuur Loper op de Prins Willem Alexander. Het bijzondere is dat ons traject gefilmd wordt. Kijk hieronder voor het filmpje over het ambitiegesprek. De andere stappen gaan nog komen!