De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het programma leidt de scholen in acht stappen van 'Dit willen wij onze leerlingen meegeven' naar 'Zo gaan wij hieraan werken'. Met De Cultuur Loper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en
doorlopend activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 

Dit traject van acht stappen wordt als een online instrument aangeboden via de website van De Cultuur Loper. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door CultuurPunt Altena. De coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.