De Afhaal Bibliotheek

Door de aangescherpte coronamaatregelen moeten we onze deuren opnieuw sluiten. Tijdens de lockdown werken we met de Afhaal Bibliotheek, je leest er meer over op deze site.
Volg ons op Facebook en Instagram:@BibliotheekAltena en blijf ook op die manier op de hoogte!

Cultuureducatie met Kwaliteit

Bij cultuureducatie staat niet alleen het leren over, maar ook het leren door cultuur centraal. Daarom is het geen vak op zich, maar maakt het dagelijks deel uit van het gehele onderwijsprogramma. Om dit te stimuleren heeft de overheid in 2013 een nieuwe regeling in het leven geroepen waarmee scholen worden geholpen om cultuureducatie een vaste plaats in het onderwijs te geven: Cultuureducatie met Kwaliteit. In Brabant hebben Kunstbalie en Erfgoed Brabant de afgelopen jaren deze regeling vertaalt naar het programma De Cultuur Loper. Dit programma, bestaande uit acht stappen, wordt ook door de Bibliotheek CultuurpuntAltena ingezet bij de begeleiding en coaching van de scholen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor uw school om hieraan mee te doen? Neem dan contact op met Jacqueline Frenken j.frenken@cultuurpuntaltena.nl