Kunstroute Woudrichem

Zwerfvuil is in de gemeente Woudrichem een groot probleem. Vooral tijdens de zomermaanden op de stranden laten bezoekers consequent afval achter. Maar ook spoelt er veel afval vanuit de rivier aan. Al dit zwerfafval heeft vergaande nadelige gevolgen voor natuur en milieu en uiteindelijk ook de mens. Sinds juli 2018 maakt een groep vrijwilligers in samenwerking met de gemeente wekelijks de stranden,
uiterwaarden en plekken met veel zwerfafval schoon. Jos Korthout nam hiertoe onder de titel ‘Zorg voor je omgeving’ het initiatief.

Vanaf oktober wordt dit initiatief groter aangepakt. Door inzet van ‘de bus dus’. Met inzet van jongeren, jongerenwerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het gebied waar zwerfafval wordt opgeruimd uitgebreid. Een omgeving zonder zwerfafval komt dan binnen handbereik.

Voorkomen is natuurlijk beter dan achteraf opruimen. Bewustwording bij de jeugd, hen informeren over de effecten van zwerfafval in de natuur, met als doel dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen afval en het dus opruimen. Dit kan volgens ons het beste gebeuren via educatie op de basisscholen. Er is een aantal mogelijkheden waaraan uw school op kleine of grote schaal aan kan deelnemen.

- Voorlichting en educatie. De gemeente werkt samen met ‘Nederland Schoon’. Deze organisatie, vooral bekend vanwege de jaarlijkse landelijke ‘Opschoon dag’, heeft naast voorlichtingsmateriaal ook gratis aantrekkelijk on- en offline lesmateriaal gemaakt dat in 2016 is bekroond met de Comenius Award. Dit lesmateriaal kunt u voor lessen op school gebruiken. Eventueel in combinatie met de landelijke ‘Opschoon dag’ (23 maart 2019).

- Een kunstmanifestatie tijdens de kunstroute. Het lesmateriaal kunt u combineren met deelname aan de jaarlijkse kunstroute, welke deze keer valt op 14 en 15 september 2019. Het bestuur van de kunstroute onderkent de problematiek van zwerfafval en wil daar graag komend jaar aandacht aan besteden. Zij nodigen daarom de scholen in de gemeente Woudrichem uit om een kunstwerk van zwerfafval te ontwerpen en te maken. Dit kunstwerk krijgt een prominente plek in Woudrichem. Zwerfafval problematiek krijgt dan op een andere, kunstzinnige en bijzondere manier de aandacht. Klik hier meer informatie over de kunstopdracht en het aanmelden.