Cultuureducatie op school

De subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit is voor een derde maal hernieuwd. Inmiddels is de aanvraag vanuit de provincie Brabant toegekend. Nu wordt het tijd om de nieuwe plannen te gaan uitwerken en vorm te gaan geven. Er gaat veel veranderen. 

Vanuit de provincie hebben wij richtlijnen en doelstellingen gekregen waarin wij de ruimte hebben gekregen om zoveel mogelijk in te spelen op lokale wensen en behoeften. Afgelopen tijd hebben wij hard gewerkt om hiervoor een plan op te stellen. Vanuit dit plan willen wij de komende vier jaar de cultuureducatie in Altena versterken en verder ontwikkelen.

Een belangrijke doelstelling vanuit de provincie is dat de gelden van de subsidie beschikbaar gesteld gaan worden voor alle scholen, dus ook de scholen die nog niet aangesloten zijn bij de cultuurloper. Dit betekent dat iedere school vanaf nu een aanvraag kan doen ter ondersteuning op het gebied van financiƫn en advies.

19 mei is hier een informatiedag voor. Scholen ontvangen bijtijds een uitnodiging.

Wil je voor die tijd al meer informatie: kijk op de nieuwe site van De Cultuur Loper.

Ervaringen van andere scholen

Het ambitiegesprek van de Prins Willem Alexander school uit Eethen is gefilmd. Kijk hoe zij het hebben ervaren.