5 vragen aan...

5 vragen aan...

Kersverse Cultuur coördinator, Armanda van Biesen 

 

Afgelopen schooljaar ben je gestart met de cursus intern cultuur coördinator (ICC) en inmiddels heb je deze succesvol afgerond! Wat was jouw taak op school voordat je aan deze ICC cursus begon?

Als leerkracht was ik de contactpersoon voor het cultuur menu. Ik zorgde voor de inschrijvingen en nam deel aan de informatiemiddagen. Verder zorgde ik ervoor dat het benodigde lesmateriaal bij de goede leerkracht was.

Als verdieping en aanvulling op jouw taak als Icc’er heb je je ingeschreven voor de cursus. Wat waren je verwachtingen voorafgaand aan de cursus?

Dat klopt. Ik ben in 2021 gestart met de Icc cursus. Ik kreeg deze uren op mijn normjaartaak en als ik die cursus ging doen zou er voor school geld/middelen vrij komen voor extra culturele activiteiten. Ik had geen verwachtingen van de cursus. Ik wist wel dat ik een plan moest schrijven en hoopte daar tijdens de cursus aan te kunnen werken.  Ik had samen met Lenard EVI ingevuld (wat een hele klus was). Vanuit daar ben ik aan de slag gegaan. 

Wat is er tijdens de cursus aan bod gekomen?

Een groot onderdeel van de cursus is het schrijven van een cultuurbeleidsplan. Deze heb ik uiteindelijk niet tijdens de cursus geschreven, maar wel de nodige achtergrondinformatie daarvoor gehad. Zoals leerlijnen (verticaal, horizontaal), mogelijkheden van subsidie aanvragen, nadenken over jouw visie en deze toepassen binnen je school. Wat is het vertrekpunt, waar sta je nu als school en wat wil je de komende 4 jaar bereiken. En dan voor ogen houden wat ook echt haalbaar is. Ook is mij tijdens de cursus duidelijk geworden dat cultuur binnen het onderwijs echt nodig is om onze kinderen alles mee te willen geven en zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. De cursus en het schrijven van een beleidsplan heeft best wel wat tijd gekost. Het was voor mij geen vervelende opgave. Ik werd steeds enthousiaster en merkte dat ik toch het e.e.a. vast moest gaan leggen om het terug te kunnen vinden. Vanuit die(losse) aantekeningen, de enquête die binnen het team was uitgezet, de teamvergadering met cultuur coördinator en het boek ICC dossier heb ik een duidelijk (haalbaar) plan kunnen schrijven. En als je dan met je team aan het brainstormen bent kom je erachter dat er al best wel wat gedaan wordt met cultuuronderwijs. Dit jaar zetten we in op ateliers met inhoud, onderbouwing en ben daar samen met een collega bezig invulling aan het geven. De verschillende locaties met achtergrondinformatie waar de cursus steeds werd gegeven was erg leuk en leerzaam. Zo ben ik enthousiast geworden om met de school een bezoek te brengen aan het Noordbrabants Museum, inclusief rondleiding!

Hoe heb je de cursus ervaren?

Het werken met het mural bord was voor mij (nog) niet haalbaar. Dat was wel jammer m.b.t. de mede cursisten; ik had geen idee waar ze mee bezig waren en van mij hebben ze ook niet gezien wat ik voor plannen/ideeën had. Wel kwam tijdens de cursus wel ter sprake wat ieder bezighield. Vooral erg belangrijk om de directie mee te krijgen en het team mee te nemen in de plannen. De afsluiting/presentatie van de cursus, het schrijven van het beleidsplan was erg leuk. Ieder op zijn eigen creatieve manier. 

Wat heeft de cursus jou gebracht?

Wat heeft de cursus mij gebracht... Enthousiasme en een andere, waardevolle kijk op
cultuuronderwijs. 

ICC cursus

Ben jij ook geinteresseerd in de ICC cursus? Kijk dan voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden op de website van de CultuurLoper. Wij vallen onder de regio Midden-Noord.