5 vragen aan...

5 vragen aan Elza van Vugt

Elza van Vugt is juf op basisschool de Sprankel in Dussen. Deze basisschool heeft de wens om meer vakoverstijgend te leren. Hiervoor werken ze met de lesmethode Blink. 

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om cultuurlessen te laten ontwikkelen bij de Blink lesmethode?

Als school zagen we het als waardevol om aansluitend bij het thema vakoverstijgende lessen te geven, juist ook omdat dit het uitgangspunt van Blink is op het gebied van Wereld Oriëntatie. Wij waren zoekende naar de invulling van de creatieve vakken en zagen een mogelijkheid tot het verbinden van cultuur met WO.

Hoe heb je de cultuurlessen bij BLINK ervaren?

Ze kunnen een waardevolle aanvulling op de Blink lessen zijn. Vooral als er echt een andere discipline wordt aangeboden. Bij het ene thema van Blink past de les beter dan bij het andere thema van Blink, daarnaast kan het redelijk was tijd kosten om een cultuurles te geven, maar wij zien dit vaak als een waardevolle toevoeging en proberen dit in plaats van andere creatieve lessen te plannen.

Hoe hebben de leerlingen de lessen ervaren?

De leerlingen vinden de cultuurlessen vaak leuk en interessant. De kinderen ervaren vaak wat meer vrijheid en dat wordt als prettig ervaren.

Welke les was jouw favoriet?

In groep 7/8 was de les over hollogrammen als leuk en vernieuwend ervaren door de kinderen. Ook was de les van Selfies van vroeger goed bevallen, juist omdat deze makkelijk toe te passen is.

Zou je deze lessen aanraden aan een andere school?

Ik denk dat veel lessen goed toe te passen zijn op andere scholen, zo ook deze. Ik denk wel dat een koppeling met Blink het meest wenselijk is.

Ben jij nieuwsgierig naar de lessen? Bekijk ze dan hier op onze website.

Bekijk de lessen

5 vragen aan Hans Noordman

Hans Noordman is directeur van kindcentrum de Halm in Almkerk. Onlangs heeft hij samen met zijn team leerkrachten deelgenomen aan een muziekworkshop cajon. 

Wat was je eerste indruk van het instrument de cajon?

Het is een prachtig instrument om ritmegevoel bij kinderen te ontdekken, te stimuleren en te ontwikkelen. Je kunt er zoveel verschillende klanknuances mee bereiken. Het is een makkelijke vervanging van een drumstel, wat veel meer plaats in neemt en veel meer tijd kost om op te stellen. Omdat we 13 cajons hadden konden veel kinderen tegelijk spelen. Zo had je in korte tijd de mogelijkheid om alle kinderen er kennis mee te laten maken.

Wat vond je van de lesbrief?

Ik heb de lesbrief geopend maar er verder niet zoveel mee gedaan. Ik heb vooral geteerd op de oefeningen die we als team hebben opgedaan met de workshop Cajon spelen. En verder heb ik het lessen vooral toegespitst op het vormen van een slagwerkgroep van kinderen uit groep 4 tot en met 8 met als doel het begeleiden van één van de liederen in onze kerstmusical.

Maar ik denk dat de lesbrief genoeg handvatten geeft aan leerkrachten om betekenisvolle lessen te geven, ook als je zelf niet super muzikaal bent.

Hoe hebben de leerlingen jouw muziekles met cajon ervaren?

Er was volop enthousiasme, uiteindelijk was het nog best een uitdaging om de meest ritmische kinderen uit te kiezen. Zoveel kinderen wilden mee doen! Grappig was ook een filmpje wat ik kreeg van een medewerker van onze kinderopvang, waarbij peuters op een stoel een ritme zaten te slaan alsof het een cajon was. Dat hadden ze namelijk gezien bij onze weekopeningen, waar ze altijd bij zijn.

Mooie reacties kreeg ik ook van ouders die hun kind (die niet zo super goed kan leren) zag opbloeien door muziek, zang en dans in de musical.

Wat heeft dit bij jou als leerkracht teweeggebracht?

Zelf ben ik amateur muzikant en muziek maken met kinderen vind ik geweldig leuk. Mijn zoon is slagwerker, dus ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat kinderen het zo vroeg mogelijk ontdekken als ze op het gebied van percussie een talent hebben. En dat dus gaan ontwikkelen. Als leerkracht kun je de kinderen helpen dat te ontdekken en hen stimuleren om er iets mee te gaan doen.

Om die reden schrijf ik schoolmusicals, zodat kinderen al vroeg een podium krijgen om hun talenten te laten zien.

Zou je het werken met de cajon aanbevelen aan andere scholen?

Absoluut. Lessen op het gebied van muziek bevorderen de basisvaardigheden van kinderen. Het vraagt concentratie, goed luisteren en op elkaar afstemmen. Verder bezorgt het samenspelen de kinderen enorm veel plezier en bevordert het daarmee ook de sociale cohesie in de groep en de school.

Zelf zou ik graag een aantal cajons willen aanschaffen ter aanvulling van onze instrumentencollectie!

Wil jij ook aan de slag met de cajones? Neem dan een kijkje in onze webshop.

Naar de webshop

5 vragen aan John Kollen van Fort Giessen

Wat is jouw taak bij Fort Giessen

Ik ben beheerder bij Fort Giessen. Ik regel eigenlijk alles, samen met colllega’s, maar ik ben aanspreekpunt.

Wat maakt dit monument zo bijzonder?

Wij staan sinds afgelopen juni op de Unesco Werelderfgoedlijst en dat maakt ons bijzonder, maar daarvoor waren we dat natuurlijk ook al. Het is erg mooi dat een fort uit 1879 nog bestaat.

Kunt je ons iets vertellen over deze plek wat nog niet veel mensen weten?

In goede tijden hebben we heel veel vleermuizen gehad, maar sinds de
restauratie is dat flink gekelderd. Aankomend jaar gaat een heel slecht
vleermuizenjaar worden. Dat is jammer, want de vleermuizen doen het altijd goed in spannende verhalen.   

Hoe heb je de scholenbezoeken tijdens Open Monumenten Klassendag ervaren?

Dat was erg leuk dit jaar! Enorme opgave om 308 kinderen op bezoek te krijgen in twee dagen tijd, maar met hulp van collega’s op het fort is dit goed gelukt. Een school heeft op het laatste moment af moeten zeggen vanwege vervoersproblemen, dus een oproep aan de gemeente: ‘schaf een bus aan!’.

Doe je volgend jaar weer mee? En waarom?

Wij doen zeker weer mee volgend jaar! Wij vonden en vinden het nog steeds erg leuk om  kinderen te ontvangen vlak voor Open Monumenten dag. Het is leuk als je iets leuks en educatiefs kunt meegeven.

Meer weten over Fort Giessen?

Naast de Open Monumenten Klassendag is Fort Giessen onderdeel van het lessenpakket 'Langs de Linie'. 

Ga naar het erfgoedaanbod

5 vragen aan Armanda van Biesen

Armanda is leerkracht bij basisschool Henri Dunant in Wijk en Aalburg. In 2022 heeft zij succesvol de cursus tot Intern Cultuur Coördinator afgerond. 

Wat was jouw taak op school voordat je aan deze ICC cursus begon?

Als leerkracht was ik de contactpersoon voor het cultuur menu. Ik zorgde voor de inschrijvingen en nam deel aan de informatiemiddagen. Verder zorgde ik ervoor dat het benodigde lesmateriaal bij de goede leerkracht was.

Wat waren je verwachtingen voorafgaand aan de cursus?

Ik ben in 2021 gestart met de Icc cursus. Ik kreeg deze uren op mijn normjaartaak en als ik die cursus ging doen zou er voor school geld/middelen vrij komen voor extra culturele activiteiten. Ik had geen verwachtingen van de cursus. Ik wist wel dat ik een plan moest schrijven en hoopte daar tijdens de cursus aan te kunnen werken.  Ik had samen met Lenard EVI ingevuld (wat een hele klus was). Vanuit daar ben ik aan de slag gegaan. 

Wat is er tijdens de cursus aan bod gekomen?

Een groot onderdeel van de cursus is het schrijven van een cultuurbeleidsplan. Deze heb ik uiteindelijk niet tijdens de cursus geschreven, maar wel de nodige achtergrondinformatie daarvoor gehad. Zoals leerlijnen (verticaal, horizontaal), mogelijkheden van subsidie aanvragen, nadenken over jouw visie en deze toepassen binnen je school. Wat is het vertrekpunt, waar sta je nu als school en wat wil je de komende 4 jaar bereiken. En dan voor ogen houden wat ook echt haalbaar is. Ook is mij tijdens de cursus duidelijk geworden dat cultuur binnen het onderwijs echt nodig is om onze kinderen alles mee te willen geven en zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. De cursus en het schrijven van een beleidsplan heeft best wel wat tijd gekost. Het was voor mij geen vervelende opgave. Ik werd steeds enthousiaster en merkte dat ik toch het e.e.a. vast moest gaan leggen om het terug te kunnen vinden. Vanuit die(losse) aantekeningen, de enquête die binnen het team was uitgezet, de teamvergadering met cultuur coördinator en het boek ICC dossier heb ik een duidelijk (haalbaar) plan kunnen schrijven. En als je dan met je team aan het brainstormen bent kom je erachter dat er al best wel wat gedaan wordt met cultuuronderwijs. Dit jaar zetten we in op ateliers met inhoud, onderbouwing en ben daar samen met een collega bezig invulling aan het geven. De verschillende locaties met achtergrondinformatie waar de cursus steeds werd gegeven was erg leuk en leerzaam. Zo ben ik enthousiast geworden om met de school een bezoek te brengen aan het Noordbrabants Museum, inclusief rondleiding!

Hoe heb je de cursus ervaren? Wat heeft het jou gebracht?

Het werken met het mural bord was voor mij (nog) niet haalbaar. Dat was wel jammer m.b.t. de mede cursisten; ik had geen idee waar ze mee bezig waren en van mij hebben ze ook niet gezien wat ik voor plannen/ideeën had. Wel kwam tijdens de cursus wel ter sprake wat ieder bezighield. Vooral erg belangrijk om de directie mee te krijgen en het team mee te nemen in de plannen. De afsluiting/presentatie van de cursus, het schrijven van het beleidsplan was erg leuk. Ieder op zijn eigen creatieve manier. 

Wat heeft de cursus mij gebracht... Enthousiasme en een andere, waardevolle kijk op cultuuronderwijs. 

ICC cursus

Ben jij ook geinteresseerd in de ICC cursus? Kijk dan voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden op de website van de CultuurLoper. Wij vallen onder de regio Midden-Noord.

Ga naar de CultuurLoper