Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. De regeling zet in op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. De Bibliotheek CultuurPuntAltena werkt als intermediair met het Brabantse programma De CultuurLoper. Binnen het programma zijn veel gereedschappen beschikbaar om cultuureducatie in het onderwijs te kunnen versterken. Dat kan op het vlak van visie-ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, borging in het onderwijsprogramma of het versterken van samenwerking met de culturele omgeving. 

Aan de slag met CmK?

Wil je als school jouw cultuureducatie verder ontwikkelen en versterken? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

De CultuurLoper

Sinds 2012 zijn er voor de CultuurLoper instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning voor het verbeteren van de cultuureducatie op scholen. Deze gereedschappen zijn samen met de deelnemende scholen vormgegeven en uitgebreid getest. Meer weten over de verschillende instrumenten en gereedschappen? 

De CultuurLoper helpt!

Onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van cultuureducatie in Altena uit 2018 toont aan dat scholen die werken met de cultuurloper verder zijn op het gebied van cultuureducatie. Ze weten beter wat ze willen, kunnen dit beter verwoorden én bereiken dit ook vaker. Benieuwd naar de conclusies van het onderzoek? 

Evaringen andere scholen

Het ambitiegesprek van de Prins Willem Alexanderschool uit Eethen is gefilmd. Kijk hoe zij het hebben ervaren.

Blink

Vanuit de wens van CBS de Sprankel om meer vakoverstijgend te werken, is de school met Cultuureducatie met Kwaliteit aan de slag gegaan. De Bibliotheek CultuurPunt Altena heeft cultuurlessen voor bij de thema's van lesmethode Blink ontwikkeld. De lessen zijn hier per thema te vinden.