CultuurPunt

Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Het kan als doel of als middel worden ingezet. In de praktijk is het een verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. De Bibliotheek CultuurPuntAltena koppelt hier ook literatuureducatie aan. Wie meer weet over kunst, erfgoed, media en literatuur, ontwikkelt meer begrip voor andere normen, waarden en culturen. In onze huidige kennis- en netwerkeconomie is creativiteit bovendien heel belangrijk. Zo zijn er veel verschillende leerdoelen te koppelen aan cultuuronderwijs: naast het ontwikkelen van hun creativiteit, werken kinderen ook aan hun onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur te begrijpen, te reflecteren op zichzelf en anderen, met beeld en geluid werken en om verhalen te lezen, te vertellen en emotioneel te verwerken. De Bibliotheek CultuurPuntAltena adviseert en coacht scholen op het gebied van cultuureducatie. Door scholen te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden streven wij er naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren en uit te breiden.

Hieronder leest u meer over de verschillende diensten die de Bibliotheek CultuurPuntAltena verleent op het gebied van Cultuureducatie. 

Culturele Marktplaats

Bent u op zoek naar een cultuureducatief project? De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft als Culturele Marktplaats contact met veel verschillende cultuuraanbieders die projecten kunnen aanbieden, of de mogelijkheid hebben iets op maat voor u te maken.

Lees hier meer over de Culturele Marktplaats. 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. De regeling zet in op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.In Brabant is aan de landelijke regeling invulling gegeven door Kunstloc en Erfgoed Brabant. Zij ontwikkelden samen het programma De Cultuur Loper dat de school helpt de kwaliteit van hun cultuuronderwijs te verbeteren. De Cultuur Loper is geschikt voor scholen die de ambitie hebben om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma voor cultuuronderwijs te ontwikkelen. De Bibliotheek CultuurPuntAltena werkt als intermediair met de Cultuur Loper en coacht scholen in dit traject. 

Lees hier meer over Cultuureducatie met Kwaliteit.

Muziekwijzer Altena

Gemeente Woudrichem erkent het grote belang van cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder. Dat Woudrichem hier veel waarde aan hecht komt duidelijk naar voren in hun cultuurbeleid.  Met het programma MuziekWijzer Altena wordt dit beleid door De Bibliotheek CultuurPuntAltena vertaald naar drie onderdelen: binnenschoolse muziekeducatie, muzieklessen in de vrije tijd en netwerkoverschrijdend samenspel.

Lees hier meer over MuziekWijzer Altena.

Cultuurmenu Altena

Met Cultuurmenu Altena wil De Bibliotheek CultuurPuntAltena leerlingen laten kennis maken met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Cultuurmenu Altena is een cultuurprogramma voor het basisonderwijs dat ieder schooljaar bestaat uit vier nieuwe projecten, voor iedere combinatieklas één. De projecten worden ontwikkeld in samenwerking met zowel lokale als provinciale kunstprofessionals en ieder schooljaar staat een andere kunst-/cultuurdiscipline centraal.Om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur komen er kunstenaars in de klas of brengen de leerlingen een bezoek aan een theater, museum of monument.

Lees hier meer over Cultuurmenu Altena.

Onze partners