Raad van Toezicht

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een Raad van Toezicht.
Deze raad bestaat uit de volgende personen:

  • Kandidaat, voorzitter
  • Chris van der Kuilen, secretaris
  • Annemieke Bok, lid
  • Mirjam Noorduijn, lid
  • Steffanie van der Maas, lid
  • Kandidaat, lid

De auditcommissie wordt gevormd door Steffanie
van der Maas en Mirjam Noorduijn. 

Klik hier voor het profiel van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de principes van de Code Cultural Governance.
Klik hier voor de Code Cultural Governance.

Het verslag van de Raad van Toezicht is onderdeel van het jaarverslag. Klik hier om naar onze jaarverslagen te gaan. Kies het jaar waarvan je het verslag wenst te lezen en vervolgens kun je in de inhoudsopgave het verslag opzoeken en selecteren. ( In 2019 en 2020 werkten we met een Toezichthoudend bestuur.)